Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sekundvisaresubstsecond-hand
antikvariatsubstsecond-hand bookshop, second-hand bookstore
andrahandsvärdesubstsecond-hand value
loppmarknadsubstflea market, second-hand market
begagnadadjektivusedinte ny second-hand
antikvitetsaffärsubstantique shop; spec. amer. antique storesecond-hand furniture shop
passivadjektivpassivepassiv rökning passive smoking, second-hand smoking
substgram. the passive, the passive voice
andra (andre)räkneordsecondförk.2ndden andra från slutet the last but oneför det andra in the second place; vid uppräkning secondlyi andra hand, se handandra klassens second-rateandra våningen, se våning; se vidare femteför ex. o. femte-för sammansättningar
(andre)pronomense annan
handsubsthandhanden på hjärtat, tyckte du om det? honestly, did you like it?ge ngn en hjälpande hand lend sb a handha fria händer have a free handha hand om be in charge ofskaka hand med ngn shake hands with sbta hand om take care of, take charge ofi andra hand in the second placehyra ut i andra hand subletdet får komma i andra hand we'll (I'll) wait with thatköpa i andra hand buy second-handi första hand in the first place, firstupplysningar i första hand information at first hand, first-hand informationhålla ngn i handen hold sb's handta ngn i hand hälsa shake hands with sbbort med händerna! hands off!på egen hand aloneha till hands have handydenna förklaring ligger nära till hands this explanation is a very likely oneupp med händerna! hands up!ge vid handen visa indicate, show
första (förste)räkneord och adjektivfirstförk.1st; begynnelse- initial; spec. i titlar principal, chief, headförsta bänk i sal etc. in the front rowfrån första början from the very start, from the very beginningde första dagarna var… the first few days were…i första hand in the first place, firstförsta hjälpen first aidförsta klassens first-class, first-rateförsta sidan i tidning the front pagevid första bästa tillfälle at the first opportunityförsta våningen a) bottenvåningen on the ground floor; amer. on the first floor b) en trappa upp on the first floor; amer. on the second floorför det första in the first place, for one thing; vid uppräkning firstly; se femteför vidare ex.
© NE Nationalencyklopedin AB