Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

klösaverbscratch
skraplottsubstscratch card
kladdblocksubstscratch pad
rispasubstscratch; i tyg rent
verbscratch
skråmasubstscratch, slight wound
slaskbandsubsttv. scratch tape
kliaverbitchdet kliar it's itchingklia sig scratch oneself, scratchklia sig i huvudet scratch one's headklia mig på ryggen! scratch my back!
skrapasubstredskap scraperskråma scratchtillrättavisning telling-off
verbscrape; riva el. krafsa scratch
repaverbrispa scratchrepa sig ta upp sig improve; tillfriskna recover <efter from>
substscratch
skårasubsthugg el. rispa cut; repa scratch
© NE Nationalencyklopedin AB