Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

schemasubstt.ex. arbetsschema schedule; t.ex. färgschema scheme; skol. timetable; amer. schedulelägga ett schema make a timetable; amer. make a schedule
© NE Nationalencyklopedin AB