Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

schacksubstspel chesshålla ngn (ngt) i schack keep sb (sth) in check
springaresubstschack. knight
remisubstschack draw
2 mattadjektivschack och matt! checkmate!
löparesubstsport. runnerschack. bishopduk runner
schackdragsubsti schack el. taktiskt drag move
bondesubstfarmer; lantbo, spec. i europeiska länder utom Storbritannien peasantschack. pawn
tornsubsttower; spetsigt kyrktorn steeple; klocktorn belfryschack. rook, castledata. tower
1 damsubstladylängdhopp för damer the long jump for womenkortsp. el. schack. queen
pjässubstteat. playföremålel.mil. pieceschack. manpl. men
© NE Nationalencyklopedin AB