Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sattadjektiv=undersätsig stocky, squat, thickset, square-built
syrsättatransitivt verb-satte, -sattoxygenate
gravsättatransitivt verb-satte, -sattjorda inter
sjösättatransitivt verb-satte, -sattlaunch
värdesättatransitivt verb-satte, -sattskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse värdera
ifrågasättatransitivt verb-satte, -sattbetvivla question, call…in question
återbesättatransitivt verb-satte, -sattmil. reoccupytjänst o.d. refill
tonsättatransitivt verb-satte, -sattset…to music
eftersättatransitivt verb-satte, -sattförsumma neglect, be neglectful of
motsättareflexivt verb-satte, -sattmotsätta sig oppose, go against
© NE Nationalencyklopedin AB