Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sanssubstantiv~enmedvetandemista sansen lose consciousness, become unconsciouskomma till sans [igen] recover one's senses, come roundfattning o.d.med (utan) sans och måtta in (without any) moderation
nykterhetsubstantiv~enavhållsamhet från alkohol sobriety, soberness, temperancesans och förståndighet sobriety, sober-mindedness; balans level-mindedness
vaknaintransitivt verb~de, ~tvakna [upp] wake [up]; framför allt bildl. awake; bildl. äv. stirvakna med ett ryck wake with a start (jump)vakna på fel sida get out of bed on the wrong sidenaturen vaknade till nytt liv …awoke to fresh lifevakna till medvetande sans regain consciousness, come round (to)vakna till medvetande om ngt become conscious of sth
redigadjektiv~tklar clear; tydlig plain; om framställning äv. lucidklara och redigaanvisningar clear and precise (exact)…vara fullt redig a) vid full sans be quite conscious b) vid sina sinnens fulla bruk be in full possession of one's sensesordentligse rejäl
© NE Nationalencyklopedin AB