Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sannoliktadverbprobably, very likely
rimligen och rimligtvisadverbreasonably; sannolikt quite likely
säkertadverbmed visshet certainly; högst sannolikt very likely, probably; tryggt securelyja säkert! certainly!, sure!det vet jag alldeles säkert I know that for certainjag vet inte säkert om… I am not quite sure whether…
© NE Nationalencyklopedin AB