Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sanningsubsttruthtala sanning tell the truthsanningen att säga to tell the truth…se sanningen i vitögat face the truthsäga ngn ett sanningens ord el. säga ngn några sanningar tell sb a few home truths
kornsubstsädeskorn grainett korn av sanning a grain of truthsädesslag barley
tillstymmelsesubstsuspicion <till of>inte en tillstymmelse till sanning not a vestige of truth
verklighetsubstreality; faktum fact; sanning truthbli verklighet become a reality, materializei verkligheten a) i verkliga livet in real life b) i själva verket in reality c) faktiskt in fact, as a matter of fact
© NE Nationalencyklopedin AB