Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sannadjektivtrueinte sant? wasn't it?, don't you think so?så sant jag lever! as sure as I live!
sanningsenligadjektivtruthful; sann true
tvättäktaadjektivsann true; genuin genuine, authentic; inbiten out-and-out
verkligadjektivreal; sann el. äkta true, genuine; faktisk actualett verkligt nöje a real pleasure
äktaadjektivmotsats: falsk genuine; autentisk authentic; om silver etc. real; uppriktig sincere; sann el. verklig trueäkta hälft better halfäkta makar husband and wife, man and wifeäkta par married couple, husband and wifedet äkta ståndet the married state
3 rättadjektivriktig right, correct; rättmätig rightful; sann el. verklig true, realrätt skall vara rätt fair's fairdet är inte mer än rätt it's only fairdet är rätt åt honom! serves him right!göra det rätta do the right thingi ordets rätta bemärkelse in the proper sense of the word
adverbkorrekt rightly, correctlyeller rättare sagt or rathergår din klocka rätt? is your watch right?räkna rätt antal count right; lösa ett räknetal do it rightstava rätt spell correctlyförstärkande quite; ganska pretty, ratherjag tycker rätt bra om henne I quite like herrakt straight, direct, right
© NE Nationalencyklopedin AB