Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

saneratransitivt verb~de, ~tt.ex. stadsdel clear…of slums, redevelop; renovera t.ex. i fastighet renovaterensa upp clean upomorganisera reorganize; finanserna o.d. put…on a sound basisavlägsna:radioaktivitet el. smitta decontaminate; olja clear[…of oil]; giftgas degas
© NE Nationalencyklopedin AB