Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sandwichsubstungefär canapéˌkænəˈpeɪskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IPB saknasfranska
smörgåstårtasubstsavoury sandwich layer cake
landgångsubstsjö. gangway, gangplanksmörgås long open sandwich
varvaverbvarva ngt lägga i skikt put sth in layerssport. lapskol. etc.varvad kurs sandwich coursevarva ner ease off, take it easier, relax
påläggsubstskinka, ost etc. ham, cheese etc.en smörgås med pålägg an open sandwichtillägg extra charge, additional charge; höjning increase
smörgåssubsten smörgås utan pålägg a slice (a piece) of bread and butter; med pålägg an open sandwichkasta smörgås lek play ducks and drakes, skip stones across the water
© NE Nationalencyklopedin AB