Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sandsubstsand; till vägar grit
sandkornsubstgrain of sand
dynsubstdune, sand-hill
silaverbstrainom t.ex. vatten, sand trickle; om ljus filterregnet silar ned it is steadily pouring down
yrasubstvild framfart frenzy; glädjeyra delirium of joyi segerns yra in the flush of victory
verbrave; om febersjuk be deliriousyra om ngt rave about sthom snö, sand whirl about
skakaverbshake <av with>; om åkdon jolthan skakade i hela kroppen he was trembling all overskaka på ngt shake sthskaka på huvudet shake one's head
verb och partikelverbskaka avshake offskaka av sanden från filten shake the sand off the blankethon skakade av sig mannen som följde efter henne she shook off the man who was following herskaka framshake out <ur of>; lyckas hitta produce, findskaka omshake…wellskaka om flaskan shake up the bottleskaka om ngn give sb a shake
© NE Nationalencyklopedin AB