Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

samvetskvalsubstantiv i pluralpangs (qualms) of conscience, remorse (sg.)gripas av samvetskval be seized with remorseha samvetskval äv. be conscience-stricken
ångersubstantiv~nregret <över at>, repentance <över for>; samvetskval remorse <över for>, compunction; botfärdighet penitence <över for>, contrition
gripatransitivt verbgrep, gripitfatta tag i:allm.el.bildl. seize; kraftigt fatta tag i äv. catch (take) hold ofgripa [om] ngt clasp (grasp) sthgripa ngn i armen seize sb by the arm, seize hold of sb's armgripa ngt ur luften make sth up, invent sth; jfr. ex. under gripengripas av förtvivlan, samvetskval be seized with…gripas på bar gärning be caught in the acttjuv, misstänkt o.d. capture, catch; jur. apprehenddjupt röra [profoundly] touch (move), [deeply] affect; starkare thrill, grip
intransitivt verbgrep, gripitgripa efter ngt grasp (catch, snatch) at sth
partikelverbgripa sig angripa sig an ngt set about sthgripa inbildl.se ingripagripa in i varandra om t.ex. kugghjul interlock, engage
© NE Nationalencyklopedin AB