Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sammanträdesubstmeeting, committee meetingsitta i sammanträde be at (in) a meeting
konferenssubstconference; sammanträde meeting
protokollsubstminutes (pl)föra protokoll vid ett sammanträde keep the minutes of a meeting
ordförandesubstvid sammanträde chairman <för of>, chairperson <för of>; i förening ofta president <i of>
3 stämmasubstsammanträde meeting, assembly
verbjur. summonstämma inför domstol summon to appear before the courtstämma ngn för ngt sue sb for sth
ärendesubstuträttning errandärenden om bud go on errandsha ett ärende till stan have business in town, have something to do in townskicka ngn i ett ärende send sb on an errandfråga matteroffentliga ärenden public affairsövriga ärenden vid sammanträde any other business
sittaverbsit; sitta ned sit down; vara el. befinna sig bevar så god och sitt! please take a seat!sitta hemma be at home; stanna stay at homesitta och läsa sit reading; hålla på att be readingsitta i fängelse be in prisonhon sitter i sammanträde she is at (in) a meetinghan sitter i telefon he is engaged on the phoneom sak be; ha sin plats be placed; hänga hang; vara satt be put; anbragt be fixed, be fittedklänningen sitter bra the dress fits well
verb och partikelverbsitta av avtjäna ett straffserve a sentencesitta fastha fastnat stick, be stuck; vara fastsatt be fixed; vara fastklibbad adheresitta iom t.ex. skräck remainfläcken sitter i the stain is still theresitta ihophave stuck together; vara hopsatt be put together, be fastened togethersitta inneinomhus be indoors; hålla sig stay indoorsi fängelse be in prison; vard. do time, be insidesitta kvarinte resa sig remain sitting, remain seatedsitt kvar! don't get up!vara kvar remainsitta med i styrelsenbe a member of the board, be on the boardsitta ned (ner)sit downsitta uppesit up; om sak: vara uppsatt be upsitta uppe halva natten be (stay, sit) up half the nightsitta åtbe tight; stark. be too tight
© NE Nationalencyklopedin AB