Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sammansattadjektiv=om t.ex. ord el. tal el. ränta compound; av olika beståndsdelar composite; komplicerad complicated, complexvara sammansatt av bestå av be composed (made up) of, consist of
undernäringsubstantiv~enundernourishment; speciellt genom felaktigt sammansatt kost malnutrition
sammansättningsubstantiv~en, ~arsammansättande putting together; författande composition; montering assembly etc.; jfr sätta ihopunder sättadet sätt ngt är sammansatt på composition, make-up; t.ex. riksdagens constitutionsammansatt ord compound
ämnesubstantiv~t, ~nmaterial material; tekn., metallstycke till mynt el. nycklar o.d. blankdet finns ämne till en stor författare i honom he has the makings of (is cut out to be)…stoff el. materia matter; t.ex. organiskt substance, stuffenkelt ämne elementfasta ämnen solidsflytande ämnen liquidssammansatt ämne compoundtema el. samtals~ el. skol~ o.d. subject; samtals~ äv. topicfrivilligt ämne skol. optional subject; amer. elective [subject]obligatoriskt ämne skol. compulsory subjectbyta ämne samtalsämne change the subjectkomma ifrån ämnet wander from the subject (point), digresslitteraturen i ämnet …on this subjecthålla sig till ämnet keep to the subject (point, matter in question)komma till ämnet come to the point
© NE Nationalencyklopedin AB