Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sammanhangsubstantiv~et, =samband connection; text~ context; logiskt ~ consistency, coherence; obrutet ~ el. följd continuityhan fattade hela sammanhanget …the whole situation (thing), …how it had all happened (come about)ordets betydelse framgår av sammanhanget …from the (its) contexti detta sammanhang i samband härmed in this connection; i detta avseende in this [matter]framträda i offentliga sammanhang appear in publicse saken i ett större sammanhang …as part of a greater wholebrist på sammanhang äv. incoherenceett citat utbrutet ur sitt sammanhang …taken out of context
svammelsubstantivsvamletsmörja drivel, twaddle; utan sammanhang rambling
delaktighetsubstantiv~eni beslut o.d. participation; i gemenskap, sammanhang o.d. äv. involvementi brott o.d. complicity, implication <i in>
svamlaintransitivt verb~de, ~tprata el. skriva smörja drivel, twaddle <om about>; prata el. skriva utan sammanhang ramble <om on>
härvidlagadverbi detta avseende in this respect; i detta fall in this case; i detta sammanhang in this [matter]; här here
domstolsubstantiv~en, ~arlawcourt, court [of law (justice)]; hist., bildl. el. i vissa sammanhang tribunaldra ngt inför domstol take a matter to courtdra ngn inför domstol take sb to court, bring sb up before court
föredragsubstantiv~et, =anförande talk; föreläsning lecture, discourse <överi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>hålla [ett] föredrag give (deliver) a talk etc.; lecture; i vetenskapligt sammanhang äv. read a paper; skol. give a talk (an oral presentation)
ordförandesubstantiv~n, =vid sammanträde chairman, chairperson; kvinnlig äv. chairwoman <vid at (of)>; i större sammanhangel.i förening el. domstol o.d. president <i of>sitta [som] ordförande vid ett möte be chairman at…, chair…, preside at (over)…
klippsubstantiv~et, =med sax snip; hack el. filmklipp cut; i biljett clip, punch; tidningsklipp [press] cutting; amer. clippingaffärgöra ett klipp vard. make (get) a good bargain; i större sammanhang make a killing, bring off a big deal
delaktigadjektiv~ti gemenskap, sammanhang o.d.vara delaktig i play a part in, be involved ini beslut o.d.vara delaktig i participate ini brott o.d.vara delaktig i be implicated (mixed up) inhan är delaktig i brottet jur. he is an accessory to the crimeav förmåner o.d.vara delaktig av (i) share, come in for one's share of
© NE Nationalencyklopedin AB