Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

samlivsubstantiv~etlife togetheräktenskapligt samliv married life
äktenskapligadjektiv~tmatrimonial; om t.ex. plikt el. rättigheter conjugal, maritaläktenskaplig lycka married blissäktenskapligt samliv married life
samlevnadsubstantiv~en a) mellan människor social life; samliv life togetheräktenskaplig samlevnad married life b)mellan t.ex. nationer[fredlig] samlevnad [peaceful] coexistence
© NE Nationalencyklopedin AB