Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

samlasverbom personer gather, get together; församlas assemble; träffas meet; hopas collect
samlaverbsamla el. samla ihop gather; planmässigt collect; få ihop get together; samla på hög amass, accumulate; förena el. ena unite, unifysamla frimärken collect stampssamla en förmögenhet amass a fortunesamla på ngt collect sthsamla till ngt a) spara save up for sth b) lägga ihop club together for sthsamla sig a) se samlas b) compose oneself; koncentrera sig concentrate
© NE Nationalencyklopedin AB