Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

samladadjektivsamlat, ~ecollected; församlad assembled etc.; jfr samlalugn och samlad calm and collected (composed)Strindbergs samlade skrifter the collected (complete) works of Strindbergi samlad trupp (tropp) [all] in a body
sansadadjektivsansat, ~ebesinningsfull sober, level-headed; samlad collected, composed; vettig sensiblelugn och sansad calm and collected (composed)
samla (jfr samlad)transitivt verb~de, ~tgather; visst syfte collect; människor assemble; ~ på hög amass, hoard, accumulate[stå och] samla damm collect (gather) dustsamla data assemble datasamla frimärken (material) collect stamps (material)samla mod pluck (get) up couragesamla tankarna collect (compose) one's thoughts
intransitivt verb~de, ~tsamlangt collect…
reflexivt verb~de, ~tsamla sig a) eg.se samlas b) bildl. collect (compose) oneself; vard. pull oneself together; koncentrera sig concentrate
partikelverbsamla ihopse samlasamla ihop ett lag (sina saker) get a team (one's things) togethersamla incollectsamla på sigt.ex. en massa skräp pile upsamla uppgather up, collect; plocka upp äv. pick up
massasubstantiv~n, massorfys. masstung (trög) massa heavy masssom råmaterial el. utgörande det inre av ngt substance; smet o.d. mass; spec. trä~ el. pappers~ pulp; degartad pastefast (flytande) massa firm (fluid) masskompakt samlad mängd el. t.ex. snö~ mass; stor ~ bulkfolkhop crowd [of people]; pöbel mobmassorna el. den stora massan the masses (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe broad mass of the peopleden stora massanflertalet av… the great majority of…en [hel] massa mängd [quite] a lotdet finns en massaböcker there are masses (a lot, lots) of…en massa arbete att göra stacks (tons, masses) of work…en massa lögner a pack of liesen massa smörja a load of rubbishdet var en massa (massor av) folk på gatan there were lots (crowds) of people…ha massor med pengar have lots (loads) of…
© NE Nationalencyklopedin AB