Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

samhörighetsubstantiv~ensolidarity; själsfrändskap affinity, togetherness <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>
sammanhållningsubstantiv~ensamhörighet solidarity; enighet unity; samstämmighet concord, harmonygod sammanhållningi klassen good spirit…
gemenskapsubstantiv~en, ~ersjälslig ~ intellectual fellowship, community spirit; samhörighet [feeling of] solidarity; relig. communionsamfälld besittning community
enhetsubstantiv~en, ~erngt odelat helt el. samhörighet o.d. unity; inom ett företag division, unitmatem. el. mil. el. sjö. m.m. unit; vid indexberäkning point
© NE Nationalencyklopedin AB