Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

samhällsfientligadjektiv~tantisocial
statsfientligadjektiv~t…hostile to the State; samhällsfientlig subversivestatsfientlig verksamhet subversive activities (pl.)
fientligadjektiv~thostile <mot to>; mil. äv. enemy…; fientligt inställd äv. inimical <mot to>; som efterled i sammansättn. ofta anti-; jfr t.ex. samhällsfientligvara fientligt inställd till ngn (ngt) adopt a hostile attitude to (toward) sb (sth)
verksamhetsubstantiv~en, ~eraktivitet:allm. activity, activeness; handling, rörelse action äv. vetensk.; maskins operation; arbete, sysselsättning work; fabriks~ o.d. enterprise; affärs~ businessden offentliga verksamheten the public sectorpolitisk verksamhet political activities, politics (båda pl.)samhällsfientlig verksamhet subversive activities (pl.)firman började sin verksamhet i fjol …started up (in business) last yeari sin verksamhet [som lärare] in his work [as a teacher]lägga ned verksamheten close downvara i verksamhet om person be at [one's] work; om sak be in operationvara i full verksamhet om person be in full activity (om sak swing, operation)under min verksamhetsom lärare har jag during my career…under tjugo års (sin tjugoåriga) verksamhethar firman during the twenty years of its existence…
© NE Nationalencyklopedin AB