Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

saluståndsubststall; spec. på marknad booth; på mässa stand
ståndsubstsalustånd stall; spec. på marknad booth; på mässa standcivilstånd statussamhällsklass social classnivå heightfysiol. erectionställning etc.hålla stånd hold one's ground <mot against>, hold one's own <mot against>, hold out <mot against>skick etc. condition, statevara i stånd att göra ngt be able to do sth, be capable of doing sthfå till stånd bring about; upprätta establishkomma till stånd come about, be brought about; äga rum come off, take placesätta ngt ur stånd throw sth out of gearvara ur stånd att göra (inf.) ngt be incapable of doing sth, be unable to do sth
© NE Nationalencyklopedin AB