Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

saldosubstantiv~t, ~nbalanceingående saldo balance brought forwardförk.b.f.utgående saldo balance [to be] carried forwardförk.c.f.
balanssubstantiv~en, ~erjämvikt balance, equilibriumhålla (tappa) balansen keep (lose) one's balancefå ngn ur balans throw sb off [his] balancevara ur balans psykologiskt be unbalancedtekn. balance [beam], beam; i ur balancehand., saldo balance (jfr saldo)
ingåendeadjektivoböjl.bildl.:grundlig el. t.ex. om förhör el. granskning el. studium thorough, close; t.ex. om kännedom äv. intimate; t.ex. om beskrivning el. redogörelse detailed; uttömmande el. t.ex. om samtal el. undersökning exhaustivebokf.se ingående saldounder saldoadverbthoroughly etc.; jfr ingåendeovankritisera (diskutera) ngt ingående criticize (discuss) sth in detail
behållningsubstantiv~en, ~aråterstod remainder, surplus; saldo balance [in hand]; förråd store, supplybehållning i dödsbo jur. residuekontant behållning cash [in hand]vinst, utbyte profit; intäkter av t.ex. konsert proceeds (pl.) <av of>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknasavkastning yieldge…i ren behållning yield…clear profit (…net)ha behållningutbyte av ngt profit (benefit) by sth
© NE Nationalencyklopedin AB