Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

salsubstantiv~en, ~arhall; sjukhus~ ward
salmiaksubstantiv~enkem. sal ammoniac, ammonium chloride
samlingslokalsubstantiv~en, ~erplats meeting-place; sal assembly hall, meeting-hall
lokalsubstantiv~en, ~erpremises (pl.)rum room; sal hallbiblioteket har sina lokaler i skolan …is housed in the schooladjektiv~tlocal
kurantadjektiv=hand., gångbar sal[e]able, marketablelättsåld (attr.) …that sells (resp. sell) easilykry fit (endast pred.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasom åldring hale [and hearty]
sistaadjektivmask. sisteallm. last; bakerst äv. back; senaste latest; slutlig finalsista bänk i sal o.d. in the back row[den] sista delen the last (av två the latter) partför sista gången for the last timelägga sista handen vid ngt put (apply) the finishing touches to…i sista hand last, last of alli sista minuten (stund) at the [very] last minute (moment); precis i tid äv. only just in timesista sidan i tidning the back pagesista vagnen the rear carriageden sista [i månaden] [som adv. on] the last of the monthdet är det (han är den) sistajag skulle vilja se that is the last thing (he is the last person)…in i det sista to the very last
förstaräkneord och adjektivmask. förstefirstförk.1st; begynnelse- initial, opening; tidigaste el. äldsta earliest, early; ursprungliga original; främste foremost; speciellt i titlar principal, chief, headförste bibliotekarie principal librarianförsta bänk i sal o.d. in the front rowfrån första början from the very start (beginning)de första dagarna var soligare the first few days…de två första dagarna var soligare the first two days…första hjälpen first aidvid första bästa tillfälle at the first (an early) opportunityförsta våningen a) på bottenvåningen on the ground (amer. first) floor b) en trappa upp on the first (amer. second) floorhon var den första som kom she was the first to comeförsta bästa vem som helst the first that comes (resp. came) alongden första [i månaden] adv. on the first [of the month]jag ska gå dit det första jag gör i morgon bitti …first thing tomorrow morningför det första in the first place, for one thing; vid uppräkning firstly
© NE Nationalencyklopedin AB