Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

salsubsthall; matsal dining-room; salong drawing-room
sista (siste)adjektivlast; bakerst last, back; senaste latest; slutlig finalsista bänk i sal etc. in the back rowsista delen the last part; av två the latter partde sista dagarna the last few daysde två sista dagarna the last two dayssista gången the last time; förra gången last timelägga sista handen vid… put the finishing touches to…i sista hand last, last of allsista sidan i tidning the back pagein i det sista to the very last
första (förste)räkneord och adjektivfirstförk.1st; begynnelse- initial; spec. i titlar principal, chief, headförsta bänk i sal etc. in the front rowfrån första början from the very start, from the very beginningde första dagarna var… the first few days were…i första hand in the first place, firstförsta hjälpen first aidförsta klassens first-class, first-rateförsta sidan i tidning the front pagevid första bästa tillfälle at the first opportunityförsta våningen a) bottenvåningen on the ground floor; amer. on the first floor b) en trappa upp on the first floor; amer. on the second floorför det första in the first place, for one thing; vid uppräkning firstly; se femteför vidare ex.
© NE Nationalencyklopedin AB