Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

saknasverbvara borta be missing
fattasverbbe wanting, be lacking; saknas be missing; behövas be neededdet fattas 100 kronor i kassan there is 100 kronor missing in the cashboxklockan fattas tio minuter i sex it's ten minutes to sixdet fattas (fattades) bara, att jag skulle gå dit! I wouldn't dream of going there!det fattas bara! el. det skulle bara fattas annat! I should jolly well think so!
© NE Nationalencyklopedin AB