Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sakligadjektiv~tnykter o. torr matter-of-fact, businesslike; objektiv objectiveen saklig bedömning an objective estimatesakliga grunder on grounds of fact
nykteradjektiv~t, nyktrasansad el. inte berusad sober; sansad el. balanserad level-headed, balanced; saklig matter-of-fact; prosaisk prosaic
© NE Nationalencyklopedin AB