Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

saksubstantiv~en, ~erkonkr. thing; föremål äv. object, articlesaker tillhörigheter belongings
abstr.:omständighet o.d. thing; angelägenhet matter, business (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasaffair; fråga äv. questionen sak någonting vanl. somethingsaken det el. förhållandet o.d. it, the mattersaker och ting thingssaken är den att han… the fact is that he…, it is like this, he…han är bäst, den saken är klar vard. …that's clear, …there's no doubt about thatdet gör inte saken bättre that doesn't mend matters (make it any better); det är ingen ursäkt that is no excusekunna sin sak (sina saker) know one's job (vard. stuff)den saken ska jag ordna I'll see to thatjag ska säga dig en sak [I] tell you what; do you know what?jag ska tänka på saken I'll think about it, I'll think it overdet var en annan sak! det förändrar saken that makes all the difference!, that alters things (matters)!det är [inte] min sak that's [none of] my business, that's [not] my headachedet är din sak att ta reda på det it is up to you (is your job) to find outdet är samma sak it is the same thingför den goda saken[s skull] for the good of the causehan har rätt i sak essentially he is rightdet ligger i sakens natur it is in the nature of things (is quite natural)så var det med den saken! and that's that!, that's all there is to it!han är säker på sin sak he is sure of his groundgå rakt på sak säga utan omsvep not beat about the bushkomma till saken get to the point, get down to brass tackshålla sig till saken keep (stick) to the point
jur., rättsfall case; friareel.ngt att kämpa för causegöra sak av ngt take sth to court
obefintligadjektiv~tom sak non-existent
ineffektivadjektiv~tom person o. sak inefficient; om sak äv. ineffective
modernitetsubstantiv~en, ~ermodernity (endast sg.)nymodig sak novelty
monstersubstantivmonstret, =monster; om sak äv. monstrosity
befogadadjektiv-fogat, ~eom sak justified, legitimate, just
ohanterligadjektiv~tom sak unwieldy, cumbersome; om person unmanageable
tjusigadjektiv~tcharming, lovely; om sak äv. gorgeous
tilltalatransitivt verb~de, ~ttala till address, speak tobehaga:speciellt om sak appeal to; om person o. sak attract, please
bakåtlutandeadjektivoböjl.om sak …sloping backward[s]bakåtlutande handstil äv. backhanded writing
© NE Nationalencyklopedin AB