Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sönderadjektivoböjl.adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. köra sönderunder köra)sönderslagen, bruten, av o.d. broken; i bitar:adj. [all] in pieces; adv. to (into) pieces; itu:adj. in two pieces; adv. in twosönder brista o.d. break [itu in two]; gå i bitar go (come, bildl. fall) to piecesha sönder slå sönder, bryta sönder etc. break; i flera delar break…to pieces (bits); itu break…in twobita sönder bita hål i bite a hole (på flera ställen holes) inkoka sönder t.ex. kött boil…to shreds; t.ex. frukt boil…to a pulp (mash)slå ngn sönder och samman smash (batter) sb to piecesta sönder ta isär take…to pieces (apart, asunder); t.ex. maskin äv. disassemble, dismounttrampa sönder i bitar tread…to piecesi olag out of order; slut (om t.ex. glödlampa) gonehissen är sönder äv. …doesn't work (function)sönder bli sönderslagen break; sluta fungera go (get) out of order; stanna, strejka break downha sönder damage; starkare destroy, ruin
vittraintransitivt verb~de, ~tgeol. weather, decompose; falla sönder moulder, crumble [away]; vetensk. efflorescevittra bort crumble awayvittra sönder moulder (crumble) [away]
pangatransitivt verb~de, ~tvard., slå sönder smashintransitivt verb~de, ~tbang, go bang
motorstoppsubstantiv~et, =engine (motor) failure (breakdown)jag fick motorstopp bilen gick sönder the (my) car broke down; bilen tjuvstannade the (my) car stalled
2 sprättatransitivt verb~de, ~tsömnad.sprätta bort rip off (out)sprätta sönder unpicksprätta upp söm rip up; plagg äv. unstitch; bok cut; kuvert slit open (up)
brakaintransitivt verb~de, ~tcrash; knaka crackbraka ihop kollidera crash; gräla häftigt clash violently, have a first-class row; om t.ex. maskiner el. system break down, collapsebraka lös[t] break outbraka [sönder] crack
flisasubstantiv~n, flisorskärva el. spån chip; splittra el. sticka splinter; tunn bit flaketransitivt verb~de, ~tflisa sönder splinterreflexivt verb~de, ~tflisa sig splinter
mosatransitivt verb~de, ~tmosa [sönder] pulp, reduce…to pulp; potatis o.d. mash; tillintetgöra t.ex. motståndare crush (smash)…completely; vard. beat…to a frazzlereflexivt verb~de, ~tmosa sig pulp, go into a pulp
1 rostaintransitivt verb~de, ~tangripas av rost rust, get (become) rustygammal kärlek rostar inte old love is not soon forgottenrosta fast get rusted in (up)rosta igen get rusted uprosta sönder rust away
ituadverbi två delar in two, in half (halves)söndergå (vara) itu go to (be in) piecesta itu med ngt set about (set to work at) sthta itu med ngn take sb in hand
© NE Nationalencyklopedin AB