Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sönderadjektiv och adverbbruten broken; i bitar in pieces; sönderriven tornsönder brista etc. break; krossas smash; gå i bitar go to pieces, come to pieces; spricka burstha sönder ngt break sth; i flera delar break sth to pieces; riva sönder tear sth to piecesta sönder ngt, ta isär take sth to pieces, take sth to bitsi olag out of order; slut (om t.ex. glödlampa) gonesönder go (get) out of order; stanna break down
pangaverbvard., ha sönder smash
krossaverbcrush; slå sönder break, shatter
vittraverbfalla sönder crumble, crumble away
1 rostaverbrust, get rustyrosta sönder rust away
frätaverbfräta el. fräta på (sönder) om syra etc. corrodefrätande ämne corrosive
styckaverbkött etc. cut upstycka sönder cut…into piecesjord el. mark parcel out
motorstoppsubstjag fick motorstopp tillfälligt my car stalled; bilen gick sönder my car broke down
trasigadjektivsöndertrasad ragged, tattered; sönderriven torn; fransig frayedsönder brokenvara trasig inte fungera be out of order
ituadverbi två delar in two, in halfsönderitu go to piecesvara itu be in pieces
© NE Nationalencyklopedin AB