Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sölaverbdawdle, loiterdra ut på tiden waste time; smutsa soil, dirty
bensubstämne el. t.ex. fiskben bonekroppsdel, äv. på byxa, stol etc. legdra benen efter sig gå långsamt go shuffling along; söla hang aboutlägga benen på ryggen step on itstå på egna ben stand on one's own feetvara på benen be up and about
dröjaverbsöla dawdledröja med att komma be late in comingdröja med ngt delay sth, put off sthsvaret har dröjt länge the answer has been a long time comingvänta wait; stanna stop, stayvar god och dröj! i telefon hold on, please!, hold the line, please!dröj lite! el. dröj ett tag! hang on!, wait a moment!dröj inte länge! don't be long!det dröjer länge, innan… it will be a long time before…det dröjde inte länge förrän (innan) hon kom it was not long before she came
© NE Nationalencyklopedin AB