Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

såraverbwound, injureden sårade the wounded personde sårade the woundedkränka hurt; stöta offend
sargaverbsåra wound; illa tilltyga mangle
kränkaverbbryta mot violateförolämpa offend; såra injure
skärasubstredskap sickle
verbcut; kött carveskära tänder grind one's teeth, gnash one's teethskära sig såra sig cut oneselfskära sig i fingret cut one's finger
världsubstworld; jord earthjag vill inte såra henne för allt i världen I don't want to hurt her for anything in the worldvad i all världen har hänt? what on earth has happened?vem i all världen…? who on earth…?i hela världen all over the world, over the whole worldkomma sig upp i världen come up in the worldkomma till världen come into the worldvi måste få saken ur världen let's have done with it
© NE Nationalencyklopedin AB