Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sårsubstwound; inflammerat sore; brännsår burn
5 varaverbom sår etc. fester
plåstraverbplåstra om sår dress
skorpasubstbakverk ruskhårdnad yta crust; på sår scab
penslaverbpensla med ägg brush with beaten eggpensla ett sår med jod etc. paint a wound
förbindaverbsår bandage, dressförena join <med to>, attach <med to>, connect <med with, to>det är förbundet med stor risk it involves a considerable riskförbinda sig förplikta sig bind oneself
bindasubstbandage; dambinda sanitary towel; amer. sanitary napkin
verbbind; knyta tiebinda ngn till händer och fötter bind sb hand and footbundet kapital tied-up capitalbunden vid sjuksängen confined to bedbinda sig commit oneself, bind oneself
verb och partikelverbbinda fastbinda förbinda ihop ngttie sth togetherbinda ompaket etc. tie up; sår bind up
sugaverbsucksjön suger the sea air gives you an appetitesuga på en pipa suck at a pipesuga ur t.ex. apelsin, sår suck; t.ex. arbetare sweatsuga ut ngt suck sth drysuga åt sig absorb, suck up
2 renadjektivclean; oblandad pure; outspädd neatren choklad plain (ordinary) chocolateen ren förlust a dead lossdet är rena rama lögnen it is a downright lieen ren olyckshändelse a pure accidentrent samvete a clear conscienceen ren slump a mere chancerent spel fair playren vinst net profit, clear profitgöra rent städa etc. clean upgöra rent ett sår cleanse a wound
läggaverbplacera put, place; i liggande ställning laylägga ngn till sängs put sb to bedlåta lägga håret have one's hair setlägga ägg lay eggslägga en duk på bordet lay a cloth on the tablelägga sig a) lie down; gå till sängs go to bed; placera sig place oneself b) avta, om t.ex. storm abate, subside; gå över pass off
verb och partikelverblägga avlägga framput forwardlägga ilägga i ettan (ettans växel) put the car in first gearlägga sig iinterferelägga ifrån sig ngtput down sth <på ngt on sth>; undan put sth away; lämna kvar leave sth, leave sth behindlägga ihopvika ihop fold, fold upaddera ihop add uplägga instoppa etc. in put…in; slå in wrap uplägga in sig på sjukhus go into hospital; amer. go into the hospitalkonservera preserve; på glas bottlelägga nedpacka ned pack <i into>upphöra med, t.ex. verksamhet discontinue; inställa, t.ex. drift shut down; stänga, t.ex. fabrik close downoffra, t.ex. pengar, tid spend < on>lägga omändra change, alter; omorganisera reorganizeförbinda bandage; sår dresslägga påput on; t.ex. förband apply; posta postlägga el. lägga på luren tele. hang up, ring offlägga tilltillfoga add; bidra med contributelägga sig till med skägg grow a beardlägga undanåt sidan put aside; spara put awaylägga uppkok. dish upt.ex. byxor shortent.ex. arbete organize, planlägga utpengar spend, lay outjag kan lägga ut för dig I can pay for youhan har lagt ut blivit tjockare he has put on weight
© NE Nationalencyklopedin AB