Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sångaresubstantiv~n, =allm. singer; jazz~ o.d. äv. vocalist; diktare poet, singer
debutantsubstantiv~en, ~ersångare osv. singer osv. (teat. actor resp. actress) making his (resp. her) debut, debutant; om kvinnor debutante
utbildatransitivt verb~de, ~tallm. educate; i visst syfte train; undervisa instruct; utveckla developutbilda ngn (sig) till sångare train sb (train [oneself]) to become a singerutbilda sig för läkaryrket study (qualify [oneself]) for the medical professionutbilda sig till sekreterare äv. qualify as a…hon är utbildad sjuksköterska …a trained (qualified) nurse
utvecklatransitivt verb~de, ~tfriareel.bildl.:allm. develop; framställa el. framlägga set out (forth), unfold; prestera el. visa display, show, manifest; frambringa:t.ex. elektricitet el. värme generate; t.ex. rök emit, give offhon utvecklade hela sin charm she brought all her charm to bearutvecklaförbättra en metod improve (elaborate) a methodutveckla en plan närmare enlarge on a planutveckla saken (det) närmare go into detailtidigt utvecklad brådmogen precocious
reflexivt verb~de, ~tutveckla sig develop; växa äv. grow <till into; från out of, from>; öka äv. increase; bli bättre improve; breda ut sig unfold; kem. be disengagedhan utvecklade sig till en framstående idrottsman (sångare) äv. he blossomed out as…fåglarna har utvecklat sig ur kräldjuren birds have evolved from reptiles
© NE Nationalencyklopedin AB