Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sågatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsawsågat virke sawn timberse sabla nedunder sabla
partikelverbsåga avsaw off; itu saw…in twosåga av den gren man själv sitter på ung. cut off one's nose to spite one's facesåga bortsaw awaysåga itusaw…in twosåga nedsaw downsåga tillsawsåga uppi bitar saw upsåga utsaw out
© NE Nationalencyklopedin AB