Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sågsubstantiv~en, ~arverktyg sawse sågverk
tillsetransitivt verb-såg, -settskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse se tillunder se
förutsetransitivt verb-såg, -settforesee, anticipate; vänta expect
åsetransitivt verb-såg, -settbetrakta watch; bevittna witness
förbisetransitivt verb-såg, -settoverlook; avsiktligt disregard
återsetransitivt verb-såg, -settsee (träffa meet)…againåterse varandra äv. meet again
besetransitivt verb-såg, -settsee, look at, have a look at
överseintransitivt verb-såg, -settöverse med ngt overlook…, be indulgent with…; se genom fingrarna med wink (connive) at…
tillgodosetransitivt verb-såg, -settkrav el. önskemål o.d. meet, satisfy; behov supply, provide fortillgodose ngns intressen look after sb's interests
emotsetransitivt verb-såg, -settvi emotser el. ert snara svar awaiting (looking forward to) your early reply; se vidare motse
© NE Nationalencyklopedin AB