Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sådan (vard. sån)pronomenen sådan bok el. en sådan där bok a book like thatsådana böcker! such books!, books like that!en sådan stor bok! what a big book!sådan är han that's how he isser jag sådan ut? do I look like that?arbetet som sådant the work as suchen sådan som han a man like himjag har en sådan hemma I have one at homejag har några sådana hemma I have some at homepapperstallrikar? sådana använder jag inte paper plates? I don't use themsådant händer these things will happen, such things will happensådant gör man inte it's just not donefrukt och sådant fruit and suchlikehon sade ingenting sådant she said nothing of the kind
© NE Nationalencyklopedin AB