Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sättsubstway, manner, fashion ((endast sing.)), metod method; medel meanspl. likasätt och vis i viss mån in a waypå alla möjliga sätt el. på alla sätt och vis in every possible waypå det sättet in that way, in that manner, in this way (manner), like that, like thispå ett eller annat sätt somehow or otherpå så sätt in that way; jaså I see!uppträdande manner, behaviour; umgängessätt manners (pl.)
osympatiskadjektivotrevlig unpleasant; om sätt el. utseende unsympathetic
nedsättandeadjektivom sätt disparaging; t.ex. om ord derogatory
klädselsubstsätt att klä sig dressöverdrag på möbler etc. covering; i bil upholstery
ansträngdadjektivstrained; om leende, sätt forcedpersonalen är hårt ansträngd the staff is (are) overworked
smidigadjektivböjlig el. spänstig flexible; vig el. rörlig lithemjuk (om t.ex. ngns sätt) smooth and easy
följandeadjektivfollowingden följande diskussionen var the discussion that followed wasföljande sätt in the following way
vänskapligadjektivfriendly; om förhållande, sätt amicablestå på vänskaplig fot med ngn be on friendly terms with sb
medelsubstsätt, metod meanspl. likabotemedel remedy <mot for>medel (pl.) pengar money (sing.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasfunds
mildadjektivmild; om t.ex. färg, regn soft; lindrig, om t.ex. straff light; om t.ex. röst, sätt gentle
© NE Nationalencyklopedin AB