Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

särskildadjektivsärskiltspeciell special, particular; bestämd äv. specific; avskild separate; egen …of one's ownvarje särskilt fall each separate casesärskilda omständigheter special circumstancesär det någon särskild färg du söker? are you looking for any special (particular) colour?för ett särskilt bestämt ändamål for a specific purposejag märkte ingenting särskilt I did not notice anything particularjag tänkte inte på någon särskild I was not thinking of anybody in particularjag har inte något särskilt för mig i kväll I'm not doing anything special (particular) tonight
specielladjektiv~tspecial, particular; jfr särskild
separatadjektiv=separate; särskild specialadverbseparatelyboken sänds separat …under separate coverutflykten betalas separat …is [an] extra
enskildadjektivenskiltprivat private; personlig personal; särskild individual, separateenskild firma private firm (business)enskildt mål jur. private (civil) case (lawsuit)den enskilda människan el. den enskilde the individualenskilda punkter i vissa avseenden in certain respectsinta (stå i) enskild ställning come to (stand at) attention
förmånsubstantiv~en, ~erfördel advantage; särskild rättighet benefit; naturaförmån fringe benefit, perquisite; vard. perksociala förmåner social benefitstill förmån för för att hjälpa in aid (for the benefit) of; för att gynna in favour ofha förmånen att (+ inf.) have the privilege of + ing-form
eftertrycksubstantiv~et, =[särskild] tonvikt emphasis, stress; kraft forcege eftertryck åt lay stress on, emphasize, stressför att ge eftertryck åt sina ord äv. to lend (give) weight to one's wordsmed eftertryck with emphasis, emphatically; med kraft forciblyav tryckalster: a) abstr. reprinting; olovligt piracy b) konkr. reprint; olovlig pirated editioneftertryck förbjudes all rights reserved, copyright reserved
egenskapsubstantiv~en, ~ersida, drag a) allm. qualitygoda (dåliga) egenskaper äv. good (bad) pointsmedfödda (förvärvade) egenskaper hereditary (acquired) characteristicsboken har den goda egenskapen att den är lättläst äv. the book has the virtue (advantage) of being very readable b) särskild fysisk ~, spec. i naturv. propertyjärnets egenskaper the properties of iron c) utmärkande ~ characteristic d) erforderlig el. önskvärd ~ qualificationställning, roll capacityi [min (din etc.)] egenskap av… in my (your etc.) capacity as…
extraadjektivoböjl.tilläggs- extra, additional, supplementary; särskild el. ovanlig special; icke fast anställd temporary-staff…; reserv- el. till övers sparedet blir en extra avgift (kostnad, utgift) äv. …an extraextra möte (sammanträde) extraordinary meetingi dag blir det någonting [alldeles] extra …something [extra] specialadverbextra; ovanligt exceptionally; separat separatelyextra billig exceptionally cheap; vard. dirt-cheapextra prima kvalitet extra (superior) qualitytjäna lite extra …a little extra, …some money on the sidetjäna 1 000 kronor extra an extra 1,000 kronorläsa extra med ngn ge privatlektioner give sb private lessons; se äv. sammansättn. med extra
varjepronomenfören.:varje särskild el. var och en för sig each; varenda every; vardera av endast två vanl. either; vilken som helst anyi varje fall in any case, at all eventsi varje ända av korridoren at either end…självst.lite av varje a little (a bit) of everything; allt möjligt all sorts of thingshan har varit med om har fått känna på lite av varje he has knocked about a great deal, he has been through quite a lot in his timefem påsar med två kilo i varje …in each
vissadjektiv~tvanl. pred.:säker certain <om (på) of>; sure <om (på) of (about)>; förvissad assured; övertygad äv. positive, convinceddet är visst och sant it is true [enough] (attr.): särskild certainbestämd a) om tidpunkt certain, given b) om summa fixeden vissBo Andersson a certain…[en] vissskicklighet a certain degree of…[en] vissoro el. med vissframgång with a certain amount of…, some [degree of]…i viss mån to a certain (some) extent, in a certain (some) degreei vissa avseenden in some respects (ways)hon har något visst odefinierbart she has [got] a certain something
© NE Nationalencyklopedin AB