Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sängsubstbed; utan sängkläder bedstead; barnsäng cotgå i säng med ngn go to bed with sbkomma i säng get to bedfå kaffe på sängen have coffee in bedta ngn på sängen take sb by surprisegå till sängs a) go to bed b) om sjuk take to one's bedligga till sängs be in bed, lie in bedsitta vid ngns säng sit by sb's bedside
fotändasubstpå säng footboard
obäddadadjektivom säng unmade
barnsängsubstsäng för barn cot; amer. crib
bäddaverbdu måste bädda el. du måste bädda din säng you must make your bed
uppfällbaradjektiven uppfällbar säng a bed that can be raised; om sits, stol tip-up
stolpesubstsäng-, lykt- el. målstolpe post; telefonstolpe etc. poleskjuta i stolpen sport. hit the postdet gick stolpe in sport. it went in off the post
krypaverbcrawl; spec. tyst creepkrypa för ngn cringe to sbkrypa i säng (till kojs) go to bedkrypa ihop i t.ex. soffan huddle upsitta hopkrupen sit huddled up
stupaverbluta brant descend abruptly, fall steeplynära att stupa av trötthet ready to drop with fatiguestupa i säng tumble into beddö i strid be killed in actionde stupade those killed in action, those killed in the war
1 hjälpverbfå tillåtelse att be allowed to, be permitted tofår jag gå nu? may (can) I go now?jag får inte glömma det I must not forget itha tillfälle el. möjlighet att be able to, have an opportunity to, have a chance tovi får tala om det senare we can talk about that latervi får väl se we'll see about that; höra, se, veta etc., se resp. verbvara tvungen att have to, have got todu får ta el. du får lov att ta en större väska you must have a bigger bagdu får inte göra det! you mustn't do it!
huvudverberhålla etc. get, obtain, receive, havekan jag lite te? can I have some tea please?jag ska be att lite frukt i butik I'd like some fruitvem har du fått den av? who gave you that?vad får vi till middag? what's for dinner?det ska du för! I'll pay you out for that!där fick han! det var rätt åt honom! serves him right!förmå make, get ngn att göra ngt make sb do sth, get sb to do sth ett barn i säng get a child to bed
verb och partikelverbfå av ngtget sth offfå av sig ngtt.ex. plagg get sth offfå bortavlägsna removejag kan inte bort den I can't get it offfå fast ngncatch sb; t.ex. brottsling manage to catch (arrest) sbfå fram ngtta fram get sth outjag fick inte fram ett ord I couldn't get a word outjag vill fram sanningen I want to get at the truthfå för sigsätta sig i sinnet get into one's head; inbilla sig imaginefå i i ngn ngt get sth into sb i sig ngt tvinga i sig get sth downfå igenfå ihop ngtsamla get sth together, collect sthfå in ngtget sth in in ihop pengar collect moneyfå loss ngtget sth off; få ur get sth outfå på ngtget sth onfå på sig ngtt.ex. plagg get sth onfå tillbaka på skattenget a tax refundfå tillbaka ngtget sth backfå uppöppna open; lyckas öppna manage to open; t.ex. lock get offkunna lyfta raise, lift upp farten komma i gång get up speedfå ut ngtget sth out <ur of>; t.ex. lön, arv obtain ut det mesta möjliga avlösa solve; utnyttja make the most offå ngt överfå kvar have sth left, have sth to spare
© NE Nationalencyklopedin AB