Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sändningsubstvaruparti consignment, shipmentleverans deliveryradio. el. tv. transmission; program broadcast
tv-sändningsubstTV broadcast, television broadcast
expedieringsubstsändning sending, sending off, dispatchav beställning carrying outav telefonsamtal putting throughexpediering av kunder serving customers
© NE Nationalencyklopedin AB