Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sändebudsubstantiv~et, =ambassadör ambassador; envoyé envoy; påvligt nunciopl. -sskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaslegatebudbärare messenger, emissary
legatsubstantiv~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastestamentsgåva legacy, bequest~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaspåvligt sändebud legate
återkallatransitivt verb~de, ~tkalla tillbaka call…back; t.ex. ett sändebud recallåterkalla barndomen i minnet call up scenes of childhoodåterkalla ngn till livet (verkligheten) bring sb back to life (reality)återkalla ngn till medvetande restore sb to consciousnessställa in cancel; t.ex. befallning el. tillstånd äv. revoke; erbjudande el. ansökan withdraw
© NE Nationalencyklopedin AB