Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sändaverbsend <med, per by>radio. transmit; program broadcast…sänds i radio och tv …will be broadcast and televised
postförskottsubstcash on deliveryförk.CODsända ngt mot postförskott send sth COD
efterkravsubstsända varor mot efterkrav send goods CODförk. för cash on delivery
levereraverbtillhandahålla supply <ngt till ngn sb with sth>, provide <ngt till ngn sb with sth>; sända deliver
expedieraverbsända send, send off, dispatchbeställning carry outtelefonsamtal put throughbetjäna serve, attend to
påseendesubstgranskning inspection, examinationsända ngt till påseende send sth on approvalvid första påseendet at the first glance
remisssubstmed. referral; brev letter of referrali parlamentsända på remiss till… refer to…for consideration
efterlysaverbsända ut signalement på issue a description of; något förkommet advertise the loss ofhan är efterlyst he is wanted
direktadjektivdirect; omedelbar immediate
adverbdirectly; omedelbart immediately; raka vägen directinte direkt rik, men… not exactly rich, but…tv., som rubrik livesända direkt broadcast live
radiosubstradioSveriges Radio the Swedish Broadcasting Corporationhöra ngt i radio hear sth on the radiosända i radio broadcasthöra (lyssna) på radio listen to the radioradiomottagare radiopl. -sskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasradio set, receiver
© NE Nationalencyklopedin AB