Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sämstadjektivsuperlativworsti sämsta fall if the worst comes to the worst, at [the] worstvisa sig från sin sämsta sida …at one's worstadverbworstde sämst avlönade grupperna i samhället the most poorly paid…de sämst ställda those who are worst offtycka sämst om dislike…most
lottadadjektivlottat, ~evara lyckligt lottad be luckyde sämst lottade those who are worst off
bottenrekordsubstantiv~et, =, det här är bottenrekord[et] vard. this is a new low, this is the lowest (sämst worst) yet (on record)
dåligt (jfr sämre, värre, sämst, värst)adverbbadly; ofullkomligt, 'skralt' äv. poorly; jfr illadåligt betald poorly (badly) paid, ill-paidaffärerna går dåligt business is badhans firma går dåligt his firm is doing badlydet går dåligt allm. things are in a bad wayha det dåligt ställt be badly offha dåligt med pengar be short of moneyhöra dåligt ha dålig hörsel be hard of hearing;se dåligt ha dålig syn have a bad eyesightjag har sovit dåligt i natt I slept badly last night, I had a bad night [last night]dåligt utrustad ill-equipped, poorly equippedhon äter [så] dåligt she has a poor appetite
dålig (jfr sämre, värre, sämst, värst)adjektiv~tallm. bad; ofullkomlig, 'skral' äv. poor; sämre sorts inferior; [ur]usel, vard. rotten; svag, klen weak; jfr ex.ett dåligtilla utfört arbete a poor piece of workdåliga betyg skol. bad (low) marks (grades)ha dåligt hjärta have a weak heartvara på dåligt humör be in a bad temperha dålig hörsel be hard of hearingdålig jordmån poor soildålig karaktär a bad (weak) characterdålig luft bad (foul) airdålig lön low payen dålig människa a bad (stark. wicked) persondåliga nyheter (råd) bad news (advice)ha dåligt samvete have a bad (guilty) consciencedålig sikt poor visibilitydålig smak bad taste äv. bildl.tala dålig svenska …poor Swedishha dålig syn have [a] bad eyesightråka i dåligt sällskap get into bad companydåliga tider hard (bad) timesdet är en dålig tröst that is a poor consolationdåliga tänder bad teethdåligt uppförande äv. misbehaviour, misconducten dålig ursäkt a poor (flimsy) excusedålig vana bad habitdet var inte dåligt! that's not bad (not half good)!det blir dåligt med potatis i år there will be a shortage of potatoes this year
krasslig poorly, ill; amer. sick; vard. bad; inte riktigt kry out of sorts; illamående sickbli dålig be taken illjag känner mig dålig vanl. I don't feel [very] well, I feel rottenvara dålig i magen have a bad (an upset) stomach
© NE Nationalencyklopedin AB