Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
    • Engelsk medicinsk
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sällskapsspelsubstparty game
Monopolsubstsällskapsspel Monopoly®
kinaschacksubstsällskapsspel Chinese chequers; amer. Chinese checkers (sing.)
© NE Nationalencyklopedin AB