Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

säkerligenadverbcertainly, no doubt, doubtless; jfr säkert
bestämtadverbabsolut el. definitivt definitely; tydligt distinctly; avgjort decidedly; eftertryckligt firmly, resolutely; uttryckligen positivelyveta bestämt know for certainjag kan inte säga bestämt I can't say (tell) for certain[högst] sannolikt el. säkerligen certainlydet har bestämt hänt något something must have happened
säkerhetsubstantiv~en, ~ervisshet certainty; trygghet safety, security; i uppträdande assurance, self-assurance, [self-]confidence, poise; duktighet skill <i in>, mastery <i of>den allmänna säkerheten public safetyför säkerhets skull to be on the safe side, for safety's sake, as a precautionsätta sig i säkerhet save oneself, get out of harm's way, reach safetyvara i säkerhet be safe, be in safetymed all säkerhet säkerligen certainly, without doubtveta med säkerhet know for certain (for a fact)hand. securitylämna (ställa) säkerhet för ett lån give (leave) security for…låna ut pengar mot säkerhet lend money on security
nogadverbtillräckligt enough, sufficientlystor nog (nog stor) large enough, sufficiently largeha mer än nog …more than enoughnej nu får det vara nog! jag finner mig inte längre enough of that!, enough's enough!man kan aldrig vara nog försiktig you (one) can't be too carefulnog sagt enough said; vard. 'nuff saidjag har fått nog [av det] orkar inte med mer I have had enough [of it]; är less på, vard. I'm fed up [with it], I've had it up to hereha mat noghemma have enough food…ha mat nogför att t.ex. bjuda gäster have food enough…inte nog med att han vägrade, han t.o.m. not only did he refuse…
med svagare betydelse:ganska m.m.konstigt (lustigt, lyckligt osv.) nogkom hon curiously (oddly, fortunately osv.) enough…konstigt (sorgligt) nog äv. strange (sad) to saynaturligt (olyckligt) nog vanl. naturally (unfortunately)nära nog, se nästan
förmodligen probably, very likely; säkerligen no doubt, doubtless; helt säkert certainlyhan är nogförmodligen snart här äv. I expect (suppose, amer. guess) he will soon be herebrevet kommer nog [ska du se]! helt säkert äv. the letter will come all right [, never [you] fear]!det är nog gott och väl [, men…] that's all very well [, but…]det ska jag nog ordna! I'll see to that [don't worry]!nog ser det så ut it certainly looks like it; it looks like it, I (you osv.) must admitdet tror jag nog I should think sonog är han (nog för att han är) duktig men to be sure (it is true) he is…
© NE Nationalencyklopedin AB