Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sädesslagsubstkind of corn, kind of grain, cereal
1 rissubstsädesslag rice
kornsubstsädeskorn grainett korn av sanning a grain of truthsädesslag barley
© NE Nationalencyklopedin AB