Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sädsubstantiv~enväxandeel.uttröskad corn; speciellt amer. grain; utsäde seed, grain; gröda crops (pl.)fysiol. seed, semen
sotsubstantiv~etsoot; i motor carbon; som smuts grimepå säd smut, blight
mejatransitivt verb~de, ~tmow; säd cut, reapmeja ned bildl. mow down
malatransitivt verb och intransitivt verbmalde, maltsäd, kaffe o.d. grind <till mjöl into…>; säd äv. mill; kött vanl. mincemala sönder grind; framför allt bildl. äv. crumble, crushmala [på] om tjatigt upprepa ngt keep on repeating sthtankarna malde och malde i mitt huvud my thoughts kept going round and round (kept on revolving)…
skördatransitivt verb~de, ~tallm. reap; t.ex. säd äv. harvest; t.ex. frukt gather; bär pick; bildl. äv. win, gainskörda beröm gain (receive) praiserökningen skördaar många offer varje år smoking claims many victims every year
skalsubstantiv~et, =hårt el. på t.ex. nötter el. skaldjur el. ägg shell; mjukt:allm. skin; speciellt på citrusfrukter äv. peel (vanl. endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaspå t.ex. melon rind; på frö el. säd hull; på t.ex. ris husk; avskalade (t.ex. potatis~) koll. peelings (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasparings (pl.)koka potatisen med skalet boil the potatoes in their skinstill mobiltelefon coverbildl. shell; yta exteriorett tomt skal bildl. an empty shell
2 kärnasubstantiv~n, kärnori äpple el. päron el. citrusfrukt pip (amer. seed); i gurka el. melon el. russin el. druva seed; i druva äv. pip; i stenfrukt stone; amer. pit; i nöt kernelta ut kärnorna ur… remove the pips osv. from…; gurka o.d. äv. seed…; stenfrukt äv. stone…; amer. pit…i säd grainfriare:tekn., gaslågas el. jordens core; fys. el. naturv. nucle|uspl. -iskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasi träd heartbildl.kärnan det väsentliga the essence <i of>pudelns kärna the heart (crux) of the mattertransitivt verb~de, ~tkärna ur äpplen core; se vidare ta ut kärnorna urunder kärnaovan
© NE Nationalencyklopedin AB