Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rytmiskadjektivrhythmic, rhythmical
metriskadjektivprosodic; rytmisk metrical
taktfastadjektivom steg measured; rytmisk rhythmic
taktsubsttempo:musik. time; fart pace, rateslå takten beat timei snabb takt at a fast rategå i takt keep in step, walk in stepöka takten increase the pace, increase the speedrytmisk enhet barfinkänslighet tact, discretion
2 slagsubststöt el. hugg blow; i spel stroke; med knytnäven punchvara ett hårt slag för be a hard blow toett slag i ansiktet a slap in the facegöra slag i saken settle the matterrytmisk rörelse beat; tekn. strokeklockslag strokeett slag en kort stund for a moment, for a little whilevänta ett slag! wait a moment!, wait a bit!mil. battleslaget vid Hastings the battle of Hastingsmed. apoplexyslag vanligen have a strokepå kavaj etc. lapel; på byxor turn-up; amer. cuff
© NE Nationalencyklopedin AB