Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

rymdfarkostsubstantiv~en, ~erspacecraftpl. lika
obemannadadjektiv-mannat, ~eom fyr el. järnvägsstation el. bensinstation o.d. unattended; om t.ex. rymdfarkost unmanned, unpiloted
landaintransitivt verb~de, ~tallm. land äv. bildl.; flyg. äv. come (touch) down; i havet el. om rymdfarkost splash downtransitivt verb~de, ~tlanda ett plan land a plane
sändatransitivt verbsände, säntsend <med, per by>; försända (hand.) äv. forward, dispatch; speciellt med järnväg el. fartyg consign, ship; pengar remitsända bud efter ngn send for…radio. broadcast; tekn. transmit; i tv vanl. televise; ibland telecastkonserten sänds i radio och tv …will be broadcast and televised
partikelverbsända uppeg. send up; rymdfarkost äv. launchsända utsend out; ljus el. värme o.d. äv. emit; radio. el. tekn. transmit
© NE Nationalencyklopedin AB