Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ryktbaradjektiv~tnamnkunnig renowned; berömd famous, famed; allmänt omtalad celebrated; starkare illustrious
ryktbarhetsubstantiv~enrenown, fame, celebrity; jfr ryktbar
kändadjektivkäntbekant:mots. okänd known; ryktbar famous, noted; beryktad notorious <för ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor sth>; välbekant familiar <för ngn to sb>känd av alla (av polisen) known by all (to the police)bli känd avslöjad be disclosed; bli kändis become famousdet är allmänt känt …widely (generally, universally) known; neds. …notoriousvara känd för att vara… be known to be…, have the reputation of being…vara känd för sin kvalité be noted for…, have a name for…vara känd under namnet… äv. go by the name of…
© NE Nationalencyklopedin AB