Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rykaverbsmokedet ryker ur skorstenen the chimney is smokingryka ihop fly at each other; börja slåss come to blowsdär rök min sista hundralapp there goes my last hundred kronor
osaverbsmoke; ryka reekdet osar bränt a) there's a smell of burning b) det börjar bli farligt the fat's in the fire
© NE Nationalencyklopedin AB