Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

rykaintransitivt verbrök el. rykte, ryktavge rök smoke; osa reek; pyra smoulder; ånga steam, fumedammet ryker the dust is flying (whirling)det ryker ur skorstenen the chimney is smokingvard., gå förloraddär rök min sista hundring there goes…
partikelverbryka ihopfly at (go for) each other; gräla quarrel <om about>ryka indet ryker in the chimney is smoking [in here]ryka på ngnanfalla go for sb; antasta accost sb
osatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tom lampa o.d. smoke; ryka el. stinka reek
rökaintransitivt verbrökte, röktsmoke; jfr ryka
transitivt verbrökte, röktallm. smoke; matvaror äv. smoke-cure, smoke-dry; desinficera äv. fumigateröka cigarr (pipa) smoke a cigar (a pipe)sluta röka give up smoking
partikelverbröka uppröka upp mycket pengar spend a lot of money on smokingröka upp en cigarett finish…röka utohyra o.d. fumigate, smoke out
ångasubstantiv~n, ångorallm. steam (endast sg.)dunst vapour (endast sg.)utdunstning exhalationångor dunster fumesfå upp ångan get (pick) up steam äv. bildl.ha ångan uppe have steam up; bildl. be in full swinghålla ångan uppe keep up steam äv. bildl.intransitivt verb och transitivt verb~de, ~tsteam; itr. el. ryka smokeånga av svett steam with…det ångar om soppan …is steamingkomma ångande vard. come along at full tilt, come rushing alongtåget ångade in på stationen the train steamed into…ånga upp ett brev steam open…
© NE Nationalencyklopedin AB